ลำดับที่
ชื่อตำแหน่ง
เพศ
จำนวน(อัตรา)
อายุ(ปี)
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไขและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้าง
ประสบการณ์ทำงาน
1
ช่างพ่นสี,ช่างโป้วสี
ชาย
หลายอัตรา
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
2
ช่างเคาะตัวถังรถยนต์(รถกระบะและรถบรรทุก)
ชาย
หลายอัตรา
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
3
ช่างเชื่อมโลหะ
ชาย
หลายอัตรา
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
4
ช่างไฟฟ้ารถยนต์
ชาย
หลายอัตรา
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
5
ช่างเครื่องรถยนต์ (รถบรรทุก)
ชาย
หลายอัตรา
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หญิง
1
25 ปีขึ้นไป
ปวส/ป.ตรี
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
7
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
ชาย
1
25 ปีขึ้นไป
ปวส/ป.ตรี
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
8
เจ้าหน้าที่บัญชี
หญิง
1
25 ปีขึ้นไป
ปวส/ป.ตรี
ชุดฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส
ตามเงื่อนไข
หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบุคคล (คุณปุ๊) 061-0898643 หรือ 099-1726611