บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด เปิดรับสมัครงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
จำนวน
อายุ
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไขและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้าง
1
ช่างพ่นสี ช่างโป้วสี
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
2
ช่างเคาะตัวถัง
(รถกระบะและรถบรรทุก)
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
3
ช่างเชื่อมโลหะ
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
4
ช่างไฟฟ้ารถยนต์
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
5
ช่างเครื่องยนต์ (รถบรรทุก)
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
6
ช่างไฟเบอร์
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
7
จนท.สโตร์
ชาย
2
25 ปีขึ้นไป
ปวส-ป.ตรี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
8
จนท.การตลาด
ชาย/หญิง
2
25 ปีขึ้นไป
ปวส-ป.ตรี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
9
กราฟฟิก ดีไซน์
ชาย
1
25 ปีขึ้นไปี

ไม่จำกัด

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
10
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
ชาย
1
ไม่เกิน 30ปี
ป.ตรี หรือ ป.โท

- สามารถใช้ MS Ofifice ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูด ภาษาอังกฤษ ได้
- ดูแลระบบเอกสารภายในและควบคุมการเบิกจ่าย การรับเข้า Stock
- ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตามตกลง
11
พนักงานร้านกาแฟ (บาริสต้า)
หญิง
1
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
12
ช่างก่อสร้าง งานปูน
ชาย/หญิง
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
13
ช่างก่อสร้าง งานฉาบ
ชาย/หญิง
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
14
ช่างก่อสร้าง งานก่ออิฐ
ชาย/หญิง
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
15
ช่างก่อสร้าง งานปูกระเบื้อง
ชาย/หญิง
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร 043-513628 หรือ 099-1726611( คุณปุ๊ )

สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด

103 หมู่ที่ 7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

กดเพื่อกรอกใบสมัครงานออนไลน์