ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
จำนวน
อายุ
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไขและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้าง
1
ช่างพ่นสี ช่างโป้วสี
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
2
ช่างเคาะตัวถัง
(รถกระบะและรถบรรทุก)
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
3
ช่างเชื่อมโลหะ
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
4
ช่างไฟฟ้ารถยนต์
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
5
ช่างเครื่องยนต์ (รถบรรทุก)
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
6
ช่างไฟเบอร์
ชาย
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัด
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
7
จนท.การตลาด
ชาย/หญิง
2
25 ปีขึ้นไป
ปวส-ป.ตรี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง
8
กราฟฟิก ดีไซน์
ชาย
1
25 ปีขึ้นไปี

ไม่จำกัด

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี/ประกันสังคม/โบนัส/หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรักในตำแหน่งที่ทำมีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
ตามตกลง

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร 043-513628 หรือ 099-1726611( คุณปุ๊ )

สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด

103 หมู่ที่ 7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

กดเพื่อกรอกใบสมัครงานออนไลน์