ใส่ทะเบียนรถทางนี้:

กข1234 ตัวอย่าง
TOYOTA ตัวอย่าง
VIGO ตัวอย่าง
5/3/2561 ตัวอย่าง
9/3/2561 ตัวอย่าง
เปิ้ล ตัวอย่าง
ซ่อมแผงข้างกระบะ ตัวอย่าง
อยู่ระหว่างซ่อม ตัวอย่าง
ไทยวิวัฒน์ ตัวอย่าง

 

รูปถ่ายก่อนซ่อม

 

รูปถ่ายหลังซ่อม